БИБЛИОТЕКА “ИВАН ВАЗОВ” БОТЕВГРАД

Библиотека “Иван Вазов” која је део културног центра “Христо Ботев 1884.” Je савремена општеобразовна установа у општини Ботевград. Библиотека комплетира, обрађује и чува разне библиотечке збирке, опслу...
botevgrad
Read more

ИСТОРИЈСКИ МУЗЕЈ БОТЕВГРАД

Налази се на тргу Саранск, у центру Ботевграда, у згради некадашње зграде суда. Музејске активности у општини Ботевград имају дубоке корене и богату традицију. Прва интересовања за историјску прошлост п...
botevgrad
Read more

ДОМ КУЛТУРЕ "ХРИСТО БОТЕВ 1884"

Први дом културе у Ботевграду, који се тада још увек зове Орхание, основали су 1884. године локални наставници. Назван је „Напредак“. Пре њега, са културним и образовним функцијама у граду, постоји обра...
botevgrad
Read more

БОТЕВГРАД САТОВАРСКА КУЛА "СТРАТИГРАФИЈА ВРЕМЕНА"

„Стратиграфија времена“ је термин одабран да каже како је архитектонска доминација, наиме Сахат-кула у Ботевграду, културно-историјско језгро око кога слој по слој настаје и развија се урбанистичка исто...
Botevgrad
Read more