БИБЛИОТЕКА “ИВАН ВАЗОВ” БОТЕВГРАД

Библиотека “Иван Вазов” која је део културног центра “Христо Ботев 1884.” Je савремена општеобразовна установа у општини Ботевград. Библиотека комплетира, обрађује и чува разне библиотечке збирке, опслужује читаоце, обавља референтно-библиографске и информативне активности, врши организационо-методичке функције на територији Ботевграда. Пружа информативне ресурсе на слободно коришћење.
Библиотека “Иван Вазов” у Ботевграду настаје 1883. године, отварањем културног центра “Напредак.” Почетни књижни фонд је 700-800 томова, формиран донацијама локал-патриота из Орханија.

О организованој библиотечкој делатности може се говорити тек после 1924. године, када је у новоотвореној згради читалишта уређена посебна библиотечка просторија.
Тек 1973. године библиотека се преселила у нову зграду читалишта „Христо Ботев“. Њен фонд већ броји 45.000 томова.

17. септембра 1981. године нова зграда општинске библиотеке читалишта “Иван Вазов” отворила је врата за своје читаоце.
Данас библиотека има 86.064 томова књига, периодичних публикација, аудиовизуелних докумената, графика, музичких издања и још много тога. Опслужује 1.800 редовних читалаца, дистрибуира 40.000 библиотечких докумената годишње и посећује се 26.000 пута годишње.
Читаоце у библиотеци опслужују три одсека: Позајмица за одрасле, Дечји одсек и Одељење за библиографију и информације. Сва три одсека имају интернет везу.
Од 2003. године започела је аутоматизација главних библиотечких процеса. Библиотека има интегрисани библиотечки информациони систем (ИБИС) E–Lib-Prima.
02. децембра 2010. године у библиотеци „Иван Вазов“ - Ботевград инсталирана је и тестирана рачунарска опрема у оквиру програма „Глоб@л Либрариес - Булгариа“.

Библиотека добија 13 рачунара, лаптоп, мултифункционални уређај, штампач у боји, пројектор и екран.
Делатности библиотеке укључују:
• Библиотечке лекције и презентације;
• Састанци са познатим људима - писцима и песницима;
• Годишње учешће у националним кампањама „Маратон читања“ и „Недеља националне библиотеке“ са различитим иницијативама;
• Организовање дана читања током распуста;
• Рад са децом из вртића;
• Ликовне радионице - израда разних ствари од природних и приручних материјала;
• Обележавање традиционалних празника и обичаја и прослава значајних датума и догађаја;
• Правне информације у библиотеци;
• Основни курсеви рачунарске писмености.
Библиотека успешно сарађује са локалном општинском управом, са школама, МФБУ-ом и другим културним и невладиним институцијама и организацијама, као и са медијима у граду.