Циљ

Пројекат №  ЦБ007.2.11.224  "ХЕТЕРОТОПИЈA"

Водећи партнер: Општина Ботевград, Бугарска

Партнер: Народни музеј Лесковац, Србија

Циљ пројекта: Повећање туристичке атрактивности различитих културних и информативних центара, укључених у прекограничне мреже за интеракцију, сарадњу и улагање у развој друштвеног капитала Ботевград - Лесковац.

Буџет пројекта: 521.488,33 евра

Период реализације: 17. мај 2019. - 29. јул 2021