Дейности

Дейности в гр. Ботевград, България

Дейност 1. Експониране и социализиране на часовникова кула Ботевград
 - Извършени строително-монтажни работи във вътрешността на кулата;
 - Поставен дисплей и „перископ“ за разглеждане на града от близо 30 м. височина;
 - Изграден мостик за достъп до вътрешността на кулата;
 - Часовниковата кула е отворена за посетители като пространство за култура и алтернативна сцена за събития.

Дейност 2. Екстериорно и технологично оборудване на промоционален център
 - Технологично оборудване на промотиращ център, който включва, телепрезънс зала и пространство за съвременност изкуство;
 - Реализирани екстериорни строително-монтажни работи за благоустрояване и облагородяване на прилежащите външни пространства с поставяне на вертикален LED видео-екран за външни условия, пейки, велостоянка и вертикално озеленяване;
 - Монтирани информационни кьоски.

Дейност 3. Реализация на музей на открито
* Създадена материална база за реализиране на Музей на открито - постоянна експозиция, временна експозиция и лекториум под небето, вкл.:
- реализирани екстериорни строително-монтажни благоустройствени работи;
- монтирани витрини и табла за експониране;
- поставени 11 постаменти с вградено осветление;
- обособена игрова зона за малки изследователи с детски съоръжения;
- монтирани паркови и градински елементи.

Дейности на Народен музей на Лесковац, гр.Лесковац, Сърбия

Дейност 1. Дигитализация на постоянните експонати за запазване на културното наследство от поколения наред
* Създадена база данни с цифрови музейни инвентаризации;
* Виртуално представяне на постоянната експозиция на музея, посредством съвременни технологии - 3D сканиране, виртуална реалност и оборудване за промоция и устойчиво използване, вкл.:
- виртуално преобличане - интерактивно приложение, което се активира с помощта на устройството Kinekt за проследяване на движение, което позволява на посетителите да "тренират" в различни комбинации от костюми от края на 19 и началото на 20 век.;
- мобилна апликация „Muzejonica“ с креативни игри, които вдъхновяват посещение в Народния музей на Лесковац.  

Дейност 2. Създаване на информационен център за посетители
* Подобрени условия за туристическо представяне на културното наследство на града, чрез реализирана реконструкция и рехабилитация на входа и приземния етаж на музея, с акцент върху по-добрия достъп за хората с увреждания;

Дейност 3. Създаване на пространство за лапидариум
* Създадено пространство за лапидариум,  с изложени около 15 експоната, поставени на специални пиедестали, които показват живота от 8000-годишната история на този район;