Цели

Цел на проекта: Повишаване на туристическата атрактивност на различни културно-информационни ядра, включени в трансгранични мрежи за взаимодействие и сътрудничество и инвестиращи в развитие на социалния капитал на Ботевград – Лесковац.

 

Бенефициент: Община Ботевград, България

Партньор: Народен музей Лесковац, Сърбия

Бюджет на проекта: 521 488.33 евро
Период на изпълнение: 17.05.2019 г.– 29.07.2021 г.