Съвместни дейности

ПРОЕКТ ХЕТЕРОТОПИИ - Книга и туристическа карта
Една от съвместните дейности на Ботевград и Националния музей в Лесковац е книга и туристическа карта за туристическия потенциал на двата града.
Те представят места от културно-историческото наследство на Лесковац и Ботевград, с цел насърчаване на устойчивото развитие на културно-историческия туризъм в тези два града. Те са създадени с цел подобряване на качеството на живот в трансграничната зона и насърчаване на процеса на опознаване, разбиране и интегриране на общностите в общото европейско културно и информационно пространство.

Книга „Наследство Ботевград - Лесковац. Хетеротопии“
Карта на Ботевград и Лесковац

Представяйки културни и археологически обекти, църкви и манастири, книгите и туристическите карти са продукти, които разкриват идентичността, очарованието и разнообразието на културите на Лесковац и Ботевград.