ЦЪРКВА "УСПЕНИЕ НА СВЕТА БОГОРОДИЦА" БОТЕВГРАД

Църквата се намира в град Ботевград и е едно от изящните бижута на съвременното религиозно строителство.  Построена в периода 2005-2007г. по проект  на архитект Даниела Арбова е съобразена с действащия православен канон и  нормативните изисквания за храмово строителство в България. Храмът е със застроена площ от около 350 кв. м. Във вътрешното пространство на храма могат да се поберат над 200 човека.
Сградата на църквата се отличава с изящество и строг облик. Тя се състои от три свързани помежду си части: притвор, наос и олтар. Главния вход е ориентиран  от запад. Той е обграден от аркада, която завършва с фронтон, на който е изобразена Божията майка с вдигнати на горе ръце.  Композицията на входната врата е изпълнена по специален проект на проф. Димитър Заимов. На около 20 м. притворът е на едно ниво и е затворен. В него се намират свещопродавница с магазин за икони и църковна книжнина, клисарница и аналой за палене на свещи.
След притвора се влиза в централната част, или наоса. Архитектурно тази част е под емпоре и създава усещане за сигурност. Това е второ ниво, което е достъпно само за хористите и храмовия председател се намира вътрешен балкон. От него самостоятелна стълба води до камбанарията, където са монтирани три камбани с тегло съответно - 130, 90 и 60 кг.,  върху модерно изваяната снага на храма. Изработени са в Гърция.
Същинската част на църквата е смесен тип между кръстокуполна и базиликална. Куполът символизиращ  небето се крепи на барабан, стъпил на 4 пандатива. На купола е изографисан Вседържателят. От него се спуска централен полилей със сто и две светещи лампи.
В купола и подкуполните  пространства на църквата, творчески екип от художници с ръководител Владимир Аврамов са изографисали цялото битие-вселена, човек и история на Неговото спасение. Покрай двете дълги стени са поставени дървени столове за сядане при богослужение. Владишкият трон е разположен на постамент отляво по посока на олтара. Подът на църквата е покрит с хубав, цветен мрамор. Олтарното пространство е изградено във формата на полукръгла абсида. Отляво е проскомидията, в собствена абсида.
В центъра на олтара се намира  светият  престол.  В специална ниша в него са вградени мощите на Свети Поликарп Смирненски.
Майстор на иконостаса е Матей Павлов, който е изработен с дълбока, ажурна дърворезба. Царските двери са със задължително вграждане на Дева Мария и Благовещение. Най-високата му част завършва с кръст, върху който са монтирани 150 червени бижутерийно обработени камъни от чешки кристал.