ЦЪРКВА "СВ. ВЕЛИКОМЪЧЕНИК ГЕОРГИ" с. Трудовец

Църквата „Св. Георги“ е енорийска храм на Ловчанската епархия на Българската православна църква, намираща се в центъра на село Трудовец, община Ботевград. Построена е в периода 1905 – 1908г., а през 1909г. е осветена. Имената на ктиторите се четат отдолу на престола. В конструктивно отношение тя е еднокорабна, едноабсидна псевдобазиликална сграда с издължено тяло изток-запад и вход от запад. Над двускатния покрив се издигат два купола, единият от които е камбанарията на храма. На югозападния ъгъл има долепена, пристройка, играеща роля на предверие. От към входа от вътрешната страна има емпория. Прозорците са витражни, изработени от цветно стъкло.

Иконостасът на храма е дело на дебърските майстори от рода Филипови. Иконите на иконостаса са дело на Георги Желязков. През 1932г. по стенописите работи художника Георги Пеев.

В оградата на храма са вградени каменни кръстове от съборената стара църква „Св. Архангел Михаил”. Църквата „Св. ВмЧк Георги” е декларирана за паметник на културата с художествена стойност и местно значение.