ЦЪРКВА "СВ. ПАРАСКЕВА" СЕЛО БОЖЕНИЦА

Църквата “Света Параскева” е разположена на едно от последните възвишения в североизточна посока от село Боженица, община Ботевград.

Най – достоверни данни за историята на храма черпим от оскъдните документи, имена, дати, текстове върху надгробни плочи, от наустници, псалтири, архива на църквата и частни лица. Царските двери от старата църква са в Национален археологически музей гр. София, където са регистрирани с вх. № 1175. Дарени са на музея от Христо Георгиев от гр. Враца на 4 април 1911г. Музеят за тях заплаща 40 лв. Старата църква вероятно е съборена и опустошена в края на ХVІІІв. или началото на ХІХв. от кърджалийско нашествие. Според предания, селото на два пъти е нападано и изгаряно, като второто опустошение е било в края на ХVІІІв. Сегашният храм представлява удължена, ориентирана изток-запад сграда от базиликален тип и без притвор и камбанария.

Изграден е с труда на майсторите Уста Стефан от с. Мирково, Софийско и неговият син Никола. Те завършват работата си на 12 март 1834г. Освещаването става през 1834г. от Врачанско духовенство и свещеници от Черепишкия манастир. През 1852г. черковните книги на боженишката църква са подвързани в Черепишкия манастир, при Йосиф епископ и игумен. Интерес представляват изображенията на иконите, част от които са с датировка от 1865г. Църковните двери и иконостаса са резбовани от край до край. Към края на ХIХв. допълнително в двора е изградена и камбанария. Декларирана е за паметник на културата с художествена стойност и местно значение.