ЦЪРКВА "СВ. ИВАН РИЛСКИ" СЕЛО ГУРКОВО

Църквата се намира в центъра на село Гурково, община Ботевград. Строена е в периода от 1900г. до 1906г. Зографисана и открита от епископ Климент Браницки на 19 септември 1910 г. Иконите са дело на художниците Георги Желязков и Апостол Христов от София. Всяка година на 1 ноември тържествено се чества храмовия празник и се слави светецът. В конструктивно отношение сградата е от базиликален тип, еднокорабна и едноапсидна. Състои от издължено тяло с две кубета, характерна особеност на православните църкви във византийски стил. Източното кубе се намира близо до средата на храма и е осветено максимално от всички страни с прозорци. На дълъг синджир по средата виси голям полюлей. Западното кубе е пристроено към църквата и е свързано с нея чрез стълба. В него са закачени двете камбани с различен звук, които звънят при богослужения.

Олтарът е отделен от помещението за богомолците с голям иконостас с икони и светци, с богато резбовани църковни двери. В средата се намира тайната вечеря. Характерното за тези изображения е, че те са представени двудименсионално. В храма има специален престол за владиката, когато дойде на посещение. Пред олтара има малки икони, подарени от вярващите, пред които се палят свещи. Впечатление прави иконата на “Св. Йоан Рилски Чудотворец”, който е и патрон на църквата. Декларирана като паметник на културата с архитектурно-строителен характер от местно значение през 1979г.