ЦЪРКВА „СВ. ДИМИТЪР” СЕЛО ВРАЧЕШ

Намира се в центъра на селото. През 1863г. се заражда идеята за построяване на църква. Строежът продължава 2 години и 6 месеца. Отговорен и главен майстор е Вуно Марков от Врачеш, за когото се знае, че участва в градежа и на Часовниковата кула в Ботевград. За изграждането на храма и ограждането на църковния двор с висок зид, са употребени около 2000 куб. м. речен камък. Декоративното оформяне за корнизите, прозорците и кантовете на вратите, вероятно е направено още със самото изграждане. Църквата е осветена на 30 септември 1865г.

В архитектурно отношение тя е еднокорабна сграда от базиликален тип, с дължина 23м., ширина 10м. и височина 8,50м. Дебелината на стените е 1,50 м. Църквата е покрита с керемиди и измазана с хоросан. Впечатлителни са 10 метровите греди, които съединяват южната със северна страна, а над тях свод, който след едно столетие не е показвал никакъв дефект. Майсторите на първия иконостас са неизвестни. През 1932г. той е заменен с резбован и обзаведен с нови икони, дело на дебърските майстори от рода Филипови. В църквата са набавени евангелие, библия и други църковни книги, между който е и книгата ,,Минея” за месец ноември.

Църковния двор е ограден с дувар на места повече от 3м. висок. Майсторите са от село Смолско, Пирдопско. Камбанарията е построена на най-високото място във двора, в дясно от църквата, чиито строеж е започнал още през 1892г, когато през месец юни са направени самите камбани. Завършена е окончателно през 20 юни 1905г. Декларирана е за паметник на културата от художествен тип с местно значение.