ЦЪРКВА "СВ. ДИМИТЪР" СЕЛО ЛИПНИЦА

Църквата “Св. Димитър” се намира в гробищния парк на селото, на няколко десетки метри от географския център на Липница. От самото и построяване през 1864г. до настоящето е гробищна църква. Осветена на 4 март 1864г. от ловешкия епископ Иларион. В регистър, който се пази в Исторически музей-Ботевград е записано, че майстори на сградата са Иван и Христо от Правешко, а ктитори са Тодор Томов и Петко Диков, съдейки и по ктиторския надпис, стоящ над входа. В конструктивно отношение е еднокорабна, едноапсидна, базиликална сграда, издължена в посока изток – запад, с вход от запад и изнесена отделна камбанария в църковния двор. По фасадата и подпокривното пространство има каменни пластики на митични създания в пряк контекст с патрона на църквата. Покривът е двускатен, изпълнен с каменни плочи. Първоначалният иконостас е разрушен и през 1926г. е заменен с нов. При експертизацията на иконите през 1964г. се изяснява, че всички са изработени през 1856г. и са дело на един майстор – иконописеца Георги Христов от гр. Самоков. Декларирана за паметник на културата с художествен характер от местно значение през 1978г.