НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ 1884”

Първото читалище в Ботевград, тогава все още Орхание, се създава през 1884г. от група местни учители и носи името “Напредък”. Преди него с културно-образователни  функции в града съществува просветно ученолюбиво дружество “Земен рай”, водещо началото си от около 1880г. През 1888г. читалището преустановява дейността си за кратко време. През 1891г. завърналите се в града младежи – възпитаници на Висшето училище в София, възстановяват дейността на читалището. Същата година е поставено началото на Любителския театър.

До 1924г. местното читалище изпълнява различни дейности и сменя няколко наименования – “Напредък”, “Сговор-пробуждане”, общообразователно дружество “Св. Климент Охридски”. Негови активни деятели са редица добре познати имена в местната история.

На 3 февруари 1924г. е открита специално построена нова сграда, прието е и ново име - “Христо Ботев”. През 1926г. се инсталира киномашина, създава се граждански хор “Родна китка”, симфоничен и духов оркестър вече репетират и изнасят концерти. През 1934г. към него е открит Народен университет, в който два пъти седмично се четат общообразователни лекции.

В края на 1960г. старата сграда на читалището е съборена. На 27 септември 1973г. е открита нова сграда, а през 1981г. библиотеката се настанява в специално построена сграда.

В настоящето, Народно читалище „Христо Ботев 1884” е утвърдена и авторитетна гражданска институция, с водещо място в културния живот на община Ботевград, със свой почерк в запазване и допълване на културно-историеското наследство в община Ботевград. Широк спектър от културни, образователни, информационни и развлекателни дейности привлича населението, независимо от неговия възрастов и социален статус.  Мащабността и високото ниво на реализация на празничните събития, организирани от читалището са широко известни и високо ценени от гражданите.

 В читалището съществува богата палитра от състави. Всеки ден прага му  прекрачват десетки самодейци с различна възраст, професии и интереси, които участват в съставите, а деца и младежи се обучават в класовете на музикалната школа и детските състави. Обхванати са почти всички жанрове: Младежки духов оркестър, Мажоретни състави, Градски духов оркестър, Смесен градски хор „Стамен Панчев”, Вокална група „Пей сърце“, Женската вокална група,Детски хор “Бонка Големанова”, Драматичен читалищен театър, Младежки театър “Карнавал”, Представителен танцов ансамбъл “Ботевград”, Танцов ансамбъл “Ботевградска младост”, Детски танцов състав „Орханийче”, Детски танцов състав „Ботевград”, различни музикални школи по пиано, китара, акордеон, духови  и ударни инструменти.

В 136-годишната история на градското читалище стотици самодейци са оставили трайна диря, изигравайки значителна роля за съхраняване на богатото нематериално културно наследство и силно духовно присъствие в неговата богата и многолика дейност. Многоброен е списъкът на читалищните деятели, на неговите спомоществователи, на читалищните колективи. В днешното динамично време на промени, на отчуждение и нови ценности, читалището остава духовен притегателен център за хората от всички поколения, които носят в сърцата си частици от възрожденския дух на основателите на първото читалище в някогашното Орхание.