Народен театър

Началото на театралния живот датира от края на XIX век, когато през 1896 г. е основана театралната трупа „Юг Богдан“. В периода между двете световни войни са създадени Градският театър (1926) и Академичният театър (1935). След освобождението през 1944 г. в Лесковац започва да работи Народният театър. Днес той е известен със своите многобройни и висококачествени изпълнения, поради което през последните години записва все по-голям брой гостувания.