МОГИЛИ

Свидетелство за обитаването на региона от древността са надгробните могили, осеяли ботевградското поле от бронзовата, тракийиската и римски епохи. Сигурен белег за трайното настаняване и усвояване на територията. Местното автохтонно население запазва спомена за тези надгробни паметници и в късното средновековие върху тях се разполагат местните оброци. Богатото историческо наследство на Ботевградския район е важен дял от общото културно-историческо наследство на страната.
 

МОГИЛИ

Свидетелство за обитаването на региона от древността са надгробните могили, осеяли ботевградското поле от бронзовата, тракийиската и римски епохи. Сигурен белег за трайното настаняване и усвояване на територията. Местното автохтонно население запазва спомена за тези надгробни паметници и в късното средновековие върху тях се разполагат местните оброци. Богатото историческо наследство на Ботевградския район е важен дял от общото културно-историческо наследство на страната.