Манастир Бабичко

Намира се на около 10 километра от Печеневац, на два километра югоизточно от село Бабичко. Църквата е посветена на Света Троица и е построена през XVI век. Това е еднокорабна сграда с полукръгла олтарна апсида и притвор, добавен по-късно. Построена е от трошен камък във варов разтвор, а някога е била покрита с каменни плочи. Оригиналните стенописи са били боядисани, видими са само на местата, където варовият хоросан е паднал. Турският дефтер от 1536 г. споменава манастира заедно с близкото село Бабичко. През 1926 г. от западната страна на църквата е добавен притвор с шестстранен купол. На някои места по вътрешните стени на храма се вижда стара фреска от XVI век, дело на талантлив неизвестен художник. Стенописите са сходни по стойност с тези от манастира Св. Йован в Яшуня. Иконостасът е от XIX-ти век и има обикновена конструкция с дърворезба.Пред църквата има камбанария и нова резиденция, построена през 2006г. В близост до манастира е издигнат мемориален фонтан в чест на загиналите бойци във войните от 1912 до 1920 година. В северната част на стария конак от XIX век, който междувременно е бил разрушен, е имало учителско-богословско училище от 1868 г., едно от най-старите в района на Лесковац.