Културен център Лесковац КЦЛ

Културният център в Лесковац е създаден през 1981 г. с цел да направят публичните събития в града още по-професионални. Чрез своите програми и дейности - литературни, художествени, филмови, музикални и театрални - той представя на обществеността съвременните тенденции на всички видове художествено творчество. Освен това от 1953 г. Културният център в Лесковац се занимава с издателска дейност (списанието „Нашето творение“), а от 2009 г. традиционно организира Международния фестивал в Лесковац (LIFFE).