"КИЛИЙНО УЧИЛИЩЕ" СЕЛО БОЖЕНИЦА

Намира се на естествено възвишение в североизточния край на селото, в двора на църквата „Св. Параскева“ село Боженица, община Ботевград.
Предания и легенди разказват, че в село Боженица има “даскали” много преди да има “школо”. Това е така, поради факта, че в мрачните години след ХVв., балканското село успява да се възстанови и продължи своето съществуване.

Дълги години училището се помещава в частни къщи, до 1834г., когато върху старите основи на разрушената църква е построен съществуващият и до днес храм „Св. Параскева“. Много скоро в непосредствена близост до черквата е изградена сградата на килийното училище. Списъкът на учителите в него до Освобождението е дълъг. Сред тях са поп Стоян, дядо Йосиф, по-късно игумен на Черепишкия манастир, поп Герасим, монах Йоан, поп Иван и др. По-голяма част от тези учители са от Боженица и съседните села. Тук се обучават от 80 до 100 деца, като част от тях са идват от околните села. Първоначално просвещението почива само върху религиозни предмети – Часослов, Псалтир и Святчето, а по-късно е включен Буквар с писане и математика. Дисциплината е сурова.

Основно помагало за учениците е дървената дъсчица, наречена панакида. На нея се изписва един урок. След научаването му се изтръгва с нож и се написва друг.
Построеното през 1834г. училището има три стаи – ученическа стая, стая на учителя и салон. Към 1855г. първата сграда изгаря и на нейно място е построена нова. Тя е съборена през 1880г. и заменена с тази, която съществува до днес. Старото килийно училище в село Боженица има важна роля за просветното дело на района в миналото. Неговата сграда е най-старата запазена до днес в Ботевградска община. Повече от 20 години тя е в изключително тежко състояние. През 2006г. е ремонтирана и превърната във филиал на Исторически музей - Ботевград.