Исторически архив

От основаването си през 1954 г. Историческият архив работи по документиране и съхраняване на архивни материали и регистрационни материали, чрез подреждане, обработка, дигитализиране и микрофилмиране на материали от миналото на района на Лесковац. Архивът има и богата издателска дейност, организира изложби и професионални лекции.