Археологически обект Царичин град

Царичин град или Юстиниана Прима (Iustiniana Prima), е археологически обект от VI век, който се намира на 29 километра югозападно от Лесковац, на седем километра от град Лебане, в долина, която се простира между реките Ябланица и река Пуста. Археологическият обект Царичин град е един от най-важните паметници на архитектурата и урбанизма на Римската империя, не само на Балканите, но и по-широко. Той е построен от един от най-великите римски императори, последният обединител на Източната и Западната империя, строителят на най-голямото християнско място за поклонение, Света София, основателят на римското право - Юстиниан I (527-565), последният в поредица от римски императори от нашия регион. Искайки да направи родното си място достойно за своя ранг, Юстиниан построил град, на който даде името си. Градът е бил важен църковен, административен и военен център, седалище на новоучредената архиепископия, една от осемте в цялата империя. Това, което прави тази местност уникална, е броят на откритите базилики и църкви (над 15), акведуктът с дължина над 20 километра, по който чиста вода е била докарана в града от планината Радан, но също така и канализационната система, която е минавала под улиците. Улиците на този град са били павирани, докато подовете и стените на базиликите са украсени с мозайки. Градът е построен на скалисто плато с най-голяма надморска височина от 395 метра, при слива на реките Царичинска и Свиняричка. Заобиколен е от могъщи укрепления с кули, а на юг, в най-ниската част - от ров. В непосредствена близост имало три укрепления за защита. В града се влизало от юг и от  изток, през три монументални порти с кули Тесното пространство на града (in muros), с площ от около 10 хектара, се състои от три архитектурни единици, защитени от мощни каменни стени, построени по техниката opus mixtum. В най-високата част е Акрополът, който е бил в служба на архиепископията. Горният град се простира около Акропола и е разделен на четири квартала от две улици. На мястото, където се пресичат улиците, има кръгъл площад - форум. По улиците имало занаятчийски и търговски магазини, обществени сгради и жилищни сгради. Долният град се простирал на юг от Горния град и досега са открити сакрални сгради, обществени сгради и жилищен район. На Царичина речица се виждат останки от язовирен мост, над който се издига по-малко правоъгълно укрепление. По склоновете около града и в равнината от южната страна, на площ от около 20 хектара, имало предградия, обитавани от хора, отговарящи за икономическото развитие на града. Занимавали се със земеделие, животновъдство и различни занаяти. Царичиния град е бил градоустройствен град. При изграждането му са били приложени всички опити и постижения на архитектурата на древния свят. Към днешна дата са открити четири укрепващи пръстена, осем базилики, множество обществени сгради, термални бани, централен площад, улици с портици, акведукт, голямо казанче, водна кула, язовир с езеро, занаятчийски пещи, както и мрежа от укрепления край града. Открити са много подвижни археологически материали: предмети от печена пръст, метал, стъкло, кости, както и пари, които илюстрират живота в града. Градът е съществувал само 80 години. Построен през тридесетте години на VI век, той е съборен в началото на VII век - при набег на аварите и славяните. Тогава градовете, укрепленията и цялостната система на византийското владичество бяха унищожени. Градът никога повече не оживява, едва през 1912 г., когато започват първите археологически разкопки под ръководството на професор Владимир Петкович. С известни прекъсвания те продължават и до днес. Нова фаза в систематичните научни изследвания на Царичиния град започва през 1978 г., когато Френската археологическа школа от Рим се присъединява към изследванията. Предметите, открити на този обект, от които 3 347, се съхраняват в Националния музей в Лесковац и част от тях са изложени в постоянна експозиция, открита през 2015 г. Този археологически обект е един от малкото в света, който предоставя уникален поглед върху градоустройствения план на римски град с много обществени и частни сгради. Животът на Града е олицетворение на самата Римска империя - от голям успех и надежда за възстановяване на една единствена империя до окончателния й край, през цялото времетраене на този град.