Църква „Св. Илия“ на Хисар

На платото над Светоилийските гробища, по склоновете на хълма Хисар, върху основите на по-стар храм от Средновековието, се намира църква, посветена на Св. Илия. Църквата е построена в национален стил с основа във формата на свободен кръст и купол над центъра на кръста, съгласно проекта на архитекта Светозар Иванчевич. Той е завършен и осветен на 21 май 1889г. Църквата е боядисана през 1936 г. и окончателно завършена през 1938 г. Изписана от Драголюб Стоянович от Алексинац, а иконите са рисувани от сръбския художник Живко Югович, докато иконостасът, една от най-ценните части на тази църква, е дело на неизвестен художник от Дебър или Велес. До църквата има камбанария на гредите с две камбани, построена през 1889 г., която е заменена от тухлена камбанария през 1977 г., както и енорийска резиденция, построена през 1972 г. Самата църква е реставрирана през 1976 г., когато е реставрирана фасадата и е декориран интериорът. Около църквата се намира градското, Светоилийско гробище, където погребите започват през 1894 г.

Църква „Св. Илия“ на Хисар

На платото над Светоилийските гробища, по склоновете на хълма Хисар, върху основите на по-стар храм от Средновековието, се намира църква, посветена на Св. Илия. Църквата е построена в национален стил с основа във формата на свободен кръст и купол над центъра на кръста, съгласно проекта на архитекта Светозар Иванчевич. Той е завършен и осветен на 21 май 1889г. Църквата е боядисана през 1936 г. и окончателно завършена през 1938 г. Изписана от Драголюб Стоянович от Алексинац, а иконите са рисувани от сръбския художник Живко Югович, докато иконостасът, една от най-ценните части на тази църква, е дело на неизвестен художник от Дебър или Велес. До църквата има камбанария на гредите с две камбани, построена през 1889 г., която е заменена от тухлена камбанария през 1977 г., както и енорийска резиденция, построена през 1972 г. Самата църква е реставрирана през 1976 г., когато е реставрирана фасадата и е декориран интериорът. Около църквата се намира градското, Светоилийско гробище, където погребите започват през 1894 г.