Църква на „Рождество Св. Йоан Кръстител“ в Гърделица

Намира се извън град Гърделица, в дефилето Гърделица, югоизточно от Лесковац. Построена е като дарение на индустриалеца Йован П. Йованович. Строежът на църквата започва през 1935 г. по проект на видния сръбски архитект Миомир Корунович. Макар и недовършена, църквата е тържествено осветена през юли 1937 година. Работите на стойност два милиона динара по това време са завършени през 1940 година. Иконостасът в дърворез е направен от Нестор Алексиевич, а стените в църквата са изписани от Иван Дикий. Основата на църквата е във формата на вписан кръст от лаконичен тип, с три купола, два по-малки отстрани на притвора и главен осмоъгълен купол над централната част на наоса. От западната страна на църквата има изпъкнала веранда, покрита с вълнообразен покрив, с два стълба, свързани с арка. Иконостасът в дърворез е дело на руския художник Иван Дики. От дясната страна на притвора има стенопис на Св. Йоан Кръстител „Бильобер“, на когото е посветена църквата. Църквата в Гърделица е замислена като монументална сграда в сръбски стил, по модел на старите моравски дарения.