Мемориална къща на Коста Стаменкович

Мемориалната къща на националния герой Коста Стаменкович представлява неподвижно културно благо като паметник на културата. Коста Стаменкович (3 октомври 1893-26 март 1942) е участник в националноосвободителната борба и национален герой на Югославия. Къщата, в която е живял революционерът, комунистът и борецът за правата на работниците, е отворена за посетители през 1969 г. по време на честването на 25-годишнината от освобождението на Лесковац през Втората световна война. Къщата е малка, построена в бондрук система, къща с плет, покрита с керемиди. Построена е, покрай  Лесковац, от бащата на Коста Станко Стаменкович около 1890 година. След входа на централната част има две стаи, а от западната страна по-късно е добавено пространство за работилницата на въжета. В него се влиза през малка вградена тераса, през дървена еднокрила врата в зала, чийто под е от дъски. В стаите вляво и вдясно от входа се намират мемориалните стаи на Коста Стаменкович и дъщеря му Лепша Стаменкович, също революционер и комунист с личните си вещи. Документи и фотографии показват развитието на работническото движение от 1918 до 1942 г. в залата. В нея се влиза от двора през еднокрила дървена врата с реза. Подът е от земя, а таванът е от дърво. Неправилният четирискатен покрив, основата на къщата, е покрит с керемиди, характерни за този тип сгради. На покрива има комин, който говори за по-ранното съществуване на огнището. В нея са изложени предмети и оръдия които са използвани за изработка на въжета: макари за въжета, въжени тежести, въжена лебедка, четири струни въже, свързани в един пакет. Цялостни консервационни и реставрационни работи на всички елементи от архитектурния комплекс, а след това и подреждане на интериора - две стаи с вход, камина и керан, както и решение с организирането на нова инсталация във всяка функционална единица са направени през 1980 г. по случай 40-годишнината на Първата окръжна партийна конференция в Лесковац. С решение на Републиканския институт за защита на паметниците на културата от 27 април 1950 г. той е поставен под държавна защита. С договора за дарение на Националния музей в Лесковац с наследника на Коста Стаменкович от 16 май 1975 г. недвижимият имот е прехвърлен на Националния музей в Лесковац.